Μεταφορές μέσω οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου

Μεταφορές στην εγχώρια αγορά αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με δυναμικές συνεργασίες ισχυρού στόλου φορτηγών αυτοκινήτων και διαμετακομιστικά κέντρα σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Ευρώπη, τα φορτία των πελατών μας παραλαμβάνονται και παραδίδονται καθημερινά οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτείται. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες οδικών μεταφορών που προσφέρουμε είναι:

  • Αποστολές πλήρων φορτίων (FTL)
  • Αποστολές τμηματικών φορτίων (LTL)
  • Αποστολές επικίνδυνων υλικών (ADR)
  • Αποστολές σε ελεγχόμενη Θερμοκρασία
  • Αποστολές άμεσης παράδοσης
  • Αποστολές με ραντεβού