Ναυτιλιακές θαλάσσιες μεταφορές

Η υψηλού κύρους τεχνογνωσία και ο σημαντικός όγκος φορτίων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας να μεταφέρουμε κάθε χρόνο, μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε χώρους επί των πλοίων, τακτικές και συχνές αναχωρήσεις με ανταγωνιστικούς ναύλους.

Ενδεικτικά, οι π προσφερόμενες υπηρεσίες  είναι:

  • Φορτώσεις πλήρους εμπορευματοκιβωτίου (FCL)
  • Συμφορτώσεις σε εμπορευματοκιβώτια (LCL)
  • Groupage από και προς την Ελλάδα μεταφορά τμηματικών φορτίων  με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις για όλο τον κόσμο (America & Latin America, Asia, Oceania, Africa, Israel, Cyprus).
  • Bulk cargo
  • Ro/Ro shipments
  • In transit cargo
  • Special equipment’s
  • Imo cargo 
  • Project Cargo